Free cookie consent management tool by TermsFeed

6 DEC 2022

KK-stiftelsen finansierar effektivare CO2-insamling

Nu ska det CO2-intag som ingår i Swegreens odlingstjänst bli mer high tech och ännu effektivare. Detta tack vare det innovativa forskningsprojektet Carbon2Food.

Alla Swegreens varianter av odlingar är försedda med ett CO2-intag som fångar upp och lagrar koldioxid från luften i butiken som sedan släpps in till grödorna, för att ge dem mer växtkraft. Nu ska dessa effektiviseras genom forskningsprojektet Carbon2Food med en total budget på 8 miljoner kronor. Nu har Swegreen, Mälardalens Universitet och Sally R (Direct Carbon) beviljats 4 miljoner i forskningsmedel från KK-stiftelsen.

Projektet Carbon2Food syftar till att utveckla en energi-och kostnadseffektiv lösning för koldioxidinsamling (så kallad carbon capture) för vertikalodling inomhus. Swegreen är en viktig aktör i projektet som kallas ''Carbon2Food - Boosting sustainable vertical farming through CO2-fertilization from air carbon capture''. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Mälardalens Universitet, Swegreen och Direct Carbon. Det sistnämnda bolaget är en spinoff ur bolaget Sally R, ett svenskt proptech-företag med fokus på att förbättra luftkvaliteten och minska energiförbrukningen vid ventilation av kommersiella byggnader. 

En viktig aktivitet inom projektet kommer att vara att uppdatera och göra Swegreens CO2-intag på odlingen i Ica Maxi Tornby i Linköping mer high tech och effektivare. CO2-intaget fångar upp koldioxiden som kunderna i butiken andas ut. Därefter används den inne i Swegreens anläggningar för att öka produktiviteten - genom att ge grödorna högre tillgänglighet av den koldioxid som behövs vid fotosyntesen. En lösning som även har en positiv påverkan på energieffektivitet och butikens luftkvalitet.
– Projektet möjliggör en effektivisering av det koldioxidupptag som vi redan nu kopplar till våra butiksodlingar. Testanläggningen i projektet kommer installeras på Swegreens odlingsenhet på Ica Maxi Tornby i Linköping, förklarar Sepehr Mousavi, innovations- och forskningschef på Swegreen.

Projektet löper i 36 månader från hösten 2022 till 2025. Den totala budgeten ligger på 8 miljoner kronor med cirka 4 miljoner kronor i form av forskningsbidrag från KK-stiftelsen.

För mer information:
Kontakta projektledaren professor Monica Odlare på Mälardalens Universitet, monica.odlare@mdu.se och/eller Swegreens Innovations- och forskningschef Sepehr Mousavi, sepehr.mousavi@swegreen.se.